• slidebg1
  Baza finansijskih izvještaja
  Prvi i jedini u Crnoj Gori!
  Svi bilansi na jednom mjestu, napredna pretraga,
  analize kompanija, analize industrije, benchmark
  analiza, uporedna analiza kompanija,..
 • slidebg3
  Akvizicija klijenata,
  targetiranje tržišta
  Istražite i upoznajte tržište, precizno definisite
  vašu ciljnu grupu, kreirajte listu poželjnih kupaca,
  dobavljača, investitora, poslovnih partnera....
 • slidebg1
  Boniteti crnogorskih kompanija
  Saznajte bonitet i finansijsko stanje kompanije i birajte
  sa kim ćete, kako i koliko poslovati.

  Bilansi stanja, uspjeha i tokova gotovine,sveobuhvatna
  finansijska analiza, pokazatelji likvidnosti, efikasnosti,
  produktivnosti i profitabilnosti, BI rejting, ...
 • slidebg3
  Analiza industrijske grane,
  benchmark analiza
  Analizirajte privredne grane, pratite sta radi konkurencija, budite u toku.
  Istražujte, potražite investicione šanse van svog biznisa,...
  Uporedite CG preduzeća, pronadjite najbolje...
 • slidebg1
  Nagrada PKCG za
  inovativnost za 2016.godinu!
  BI Consulting je dobitnik godišnje Nagrade
  Privredne komore Crne Gore za inovativnost.

Kako sagledati finansijske rizike

u poslovanju sa drugim kompanijama?

Upoznajte se sa finansijskim stanjem kompanija sa kojim poslujete, provjerite njihov bonitet i na vrijeme uskladite obim i način saradnje sa njihovom realnom finansijkom snagom. DETALJNIJE

Jednostavnapretraga

Na jednostavan način pretražite sve podatke o vašem klijentu.

Sofisticiraniizvještaji

Na jednostavana način utvrdite bonitet Vašeg budućeg partnera.

Uvijek u toku

Uvijek budite u toku sa dešavanjima kod Vaših klijenata.

Boniteti crnogorskih kompanija

Da bi ispravno postavili poslovni odnos, prvo morate upoznati klijenta.

Bilten kompanije

Bilten kompanije je sazeti izvjestaj o kompaniji koji sadrzi opšte podatke o kompaniji...

Boniteti CG kompanija

Iz Izvjestaja o bonitetu kompanije, saznajte finansijsku poziciju i potencijal, uporedite je sa ostalim kompanijama...

Analiza industrijske grane

Analizirajte svoju granu, pratite sta radi konkurencija, budite u toku. Potražite investicione šanse van svog biznisa, van svoje djelatnosti...

"Benchmarking" analiza

Uporedite svoje preduzece sa konkurencijom, buditi toku. Prepoznajte najbolja preduzeca u industrijskoj grani.

Akvizicioni paket

Neograničen pristup bazi pravnih lica u Crnoj Gori. Kreiranje ciljnih grupa - targetiranje trzista po sjedistu, djelatnosti, velicini godišnje prodaje, Bilten kompanije.

Analitički paket

Akvizicioni paket plus Boniteti kompanija i direktno poređenje kompanija.

Puni paket

Analitički paket plus Analiza grana djelatnosti i poređenje pokazatelja poslovanja preduzeća sa granskim prosjecima - Benchmark analiza

Korisnici naših usluga